Volgende
Vorige

Voorwoord

Vandaag voor het eerst een visarend gezien, zomaar vanuit huis. Het gaat goed met de natuur dus?

In sommige opzichten lijkt dat het geval. Het burgerinitiatief Kening fan ’e Greide waarvan de FMF één van de initiatiefnemers is, maakt echter duidelijk dat er ook grote problemen zijn. Kening fan ‘e Greide is een erenaam voor ‘onze’ skries (grutto), maar ook een signaal dat als we niets doen, het afgelopen is met de weiden die we zo graag zien en kennen uit onze jeugd. Er worden in het kader van Kening fan ‘e Greide veel activiteiten ondernomen om ervoor te zorgen dat we de skries en ook de andere “greidefûgels” niet kwijtraken.

Osprey_with_fish

Visarend met vis

Het gaat goed met de FMF. Het aantal aangesloten organisaties neemt nog steeds toe en dekt bijna geheel ‘groen’ Fryslân. We mochten de BFVW en het Fries Natuurmuseum verwelkomen als nieuwe leden. Ook wat betreft het aantal projecten en daaraan verbonden medewerkers zien we groei. Dit wil helaas niet zeggen dat het allemaal goed gaat met natuur en milieu. De cijfers in dit jaarverslag m.b.t. onze ecologische voetafdruk en vervolging roofvogels zijn duidelijk. Er is nog veel werk te doen. Bewustwording van onze westerse, verkwistende leefstijl en de beschikbare alternatieven blijft uiterst noodzakelijk. Cultuur en natuur worden waar mogelijk met elkaar verbonden. Kening fan ‘e Greide is daar een prachtig voorbeeld van, maar ook Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Energie- en voedselvoorziening op lokaal niveau en natuur in en rond de stad zijn zaken waar de FMF zich voor in zet. Dit gebeurt o.a. met de projecten ‘Lokale energie voorwaarts!’, Oars Ite en Eetbare Stad.

We zijn gelukkig dat na de periode waarin het beleid en de aandacht voor natuur en landschap steeds meer werd versnipperd (periode “Bleeker”), nu versterking van de Ecologische Hoofdstructuur op het programma staat. Het besef dringt door dat ons land en zeker Fryslân (ook economisch) afhankelijk is van een mooi, gevarieerd en rijk landschap. De FMF blijft zich inzetten voor een lijn die enige jaren geleden werd ingezet om van de aandacht voor dier- en plantensoorten, de stap te zetten naar beleid dat duurzaamheid bevordert en waarvan natuur en milieu profiteren. De verantwoordelijkheid voor dat beleid dient bij de burgers te liggen. Zij zijn de bewoners van het landschap. Het is hun (groene) omgeving die het welbevinden doet toenemen. Daarom bevorderen wij graag de initiatieven uit dorpen en wijken die laten zien dat men daar naast de eigen energievoorziening ook beheer van de omgeving in eigen hand wil nemen.

Een beleid dat niet meer afrekent op inzet, besteding etc, maar op resultaat is een eenvoudig economisch beginsel dat voor natuur, milieu en landschap ook van toepassing is. Van reageren op incidenten, naar aandacht voor structurele problemen en naar het voorkomen van die problemen is voor de FMF de inzet die in dit jaarverslag al zichtbaar is en in de komende jaren onverminderd zal worden voortgezet.

Pieter de Haan
Voorzitter FMF

linkediniconmailicon

Leave a Reply